Impressum

Preduzeće za finansijske usluge i konsalting
EOS Montenegro d.o.o.

"Capital Plaza"
Cetinjska 11
80000 Podgorica
Republika Crna Gora

Telefon: +381 63 866 0933
Mail: info.mne@eos-ts.com

Zastupnici:
Generalna direktora - Jelena Jović Milentijević

Matični/registarski broj: 50764088