Impressum

Preduzeće za finansijske usluge i konsalting
EOS Montenegro d.o.o.

"Capital Plaza"
Šeika Zaida br. 5
80000 Podgorica
Republika Crna Gora

Telefon: +382 20 673 875
Fax: +382 20 435 100
Mail: info.cg@eos-matrix.com

Zastupnici:
Generalni direktor - Jelena Jović Milentijević
Direktor prodaje – Nebojša Vuksanović

Matični/registarski broj: 50764088